Rent vatten – en mänsklig rättighet

Rent vatten ur kranen är något vi tar för givet men för många människor är rent vatten en lyxvara. Tänk dig att behöva gå långväga för att hämta vatten varje dag och det är inte ens säkert att det är rent vatten. Det är kvinnor och flickors uppgift att hämta vatten i brunnarna som oftast ligger långt bort från hemmet. Detta medför en säkerhetsrisk för dem att gå den sträckan varje dag på grund av överfall. Visste du att 800 barn om dagen dör till följd av vattenbrist och 2 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten enligt UNICEF:s rapport.

Orsaken till vattenbrist

Det finns olika orsaker till vattenbrist som torka, ökenbildning till följd av nedhuggning av träd, krig på grund av att vattenverk bombas, föroreningar från fabriker och till följd av att toaletter saknas sprids bakterier.

Smutsigt vatten – sprider dödliga sjukdomar

Att inte ha tillgång till rent vatten kräver dödsoffer varje dag världen över på grund av att sjukdomar sprids och oftast är det barnen som drabbas hårdast. Sjukdomar som kolera, dysenteri och diarré sprids till följd av smutsigt vatten och brist på toaletter. 890 miljoner människor saknar tillgång till toalett och måste uträtta sina behov utomhus så följden är att bakterier sprids till dricksvattnet. Kvinnor är extra utsatta vid dålig hygien då det är viktigt med rent vatten vid menstruation. Flickorna stannar hemma från skolan på grund av bristen på toalett och möjlighet av tvätta sig.

Vad kan förbättra situationen

Arbetet med utveckling av avloppssystem är viktigt och se till att människor får tillgång till toaletter, vattenrening samt att borra nya brunnar. UNICEF har som mål att människor ska ha tillgång till toalett och vatten vid sin bostad, även att skolor och andra allmänna platser ska förses med toalett och vatten. Organisationen arbetar också med att utbilda människor runt om i världen om hygien och sanitet för att skapa en förståelse för varför det är så viktigt.

Ny teknik – nya möjligheter till rent vatten

Tekniken går alltid framåt och vi hittar nya lösningar på problem. En lösning på vattenbristen är solcellsdrivna vattenpumpar. Tidigare drevs pumparna med hjälp av diesel men nu med miljövänlig solcellsenergi istället. Solenergin är billigare i drift och en mer hållbar lösning. Ett vattenprojekt i Bolivia har gett goda resultat och med hjälp av en ny svensk teknik kan man rena avloppsvattnet till den grad att det är möjligt att använda vattnet till jordbruket. Nu slipper jordbrukarna i staden Cliza vara helt beroende av regn till sina grödor och 570 000 liter förorenat vatten slipper rinna ner i floden.