Mänskliga Rättigheters historia och olika organisationer världen över

Historien bakom mänskliga rättigheter

Termen mänskliga rättigheter går långt tillbaka i historien ända till år 539 f.Kr då Persiens kung Kyros lät skriva ner ett dokument om mänskliga rättigheter på en cylinder av bränd lera. Cylindern har fått namnet Kyros cylinder och har erkänts som det första dokumentet i världen om mänskliga rättigheter. Det hände när kung Kyros intog staden Babylon och befriade alla slavar, då bestämde han sig för att uppföra just detta dokument om människors rättigheter som skrevs på språket akkadiska. I dokumentet står det att alla människor är fria, har rätt att välja religion och att alla raser är jämlika. De mänskliga rättigheterna spreds sig över hela världen och senare under åren som gick skrevs ett antal olika dokument, bland annat sådana som skrevs mellan 1200-talet och 1700-talet:

Magna Charta

Petiton of Right

Förenta staternas förklaring

Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter

USA:s Bill of Rights

Modern tid

Nu spolar vi fram i tiden och befinner oss i Geneve år 1948 då man efter världskriget och all förstörelse världen över har kommit fram till att det behövs någon form av internationell förklaring som enar alla världens länder, därför upprättas dokumentet FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. Det är Eleanor Roosevelt som är den drivande kraften och tillsammans med en kommitté kommer fram till den slutgiltiga texten och dokumentet skrivs på 10 december år 1948. Så börjar FN:s fredsbevarande arbete och kampen för alla människors rättigheter.

Vilka olika organisationer finns det?

Det finns både statliga organisationer som t ex FN som drivs av alla stater som ingår i den och icke statliga som t ex Amnesty International som får in sina ekonomiska medel genom donationer. Båda varianterna är bra, det är mer frågan hur man genomför sitt arbete. Nedan följer några exempel på olika organisationer.

Icke statliga organisationer

Amnesty International

Human Rights Watch

Human Rights Action Center

Children´s Defense Fund

Statliga organisationer

OHCHR

UNESCO

UNHCR

UNICEF

Sida

Amnesty International – en icke statlig organisation

Denna organisation är internationell och arbetar med mänskliga rättigheter, den kommer också ofta med rapporter om hur läget ser ut i världen, ett exempel på detta är antalet dödsstraff i olika länder. Amnesty säger själv att organisationens vision är att alla människor ska åtnjuta alla de rättigheter som ingår i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty jobbar på så sätt att de lägger mycket arbete på att påverka statsledningar och makthavare världen över för att följa de mänskliga rättigheterna.

UN United Nations – FN Förenade Staterna – en statlig organisation

Internationell organisation som bedriver ett fredsbev

arande arbete världen över. FN grundades år 1945 och 3 år senare skrevs dokumentet om de mänskliga rättigheterna. År 2018 är det 70 års jubileum för FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dokumentet är översatt till hela 360 språk världen över.