Kvinnor och barns rättigheter

Kvinnor och barn är båda en utsatt grupp när det kommer till mänskliga rättigheter, som tur är finns det organisationer som stödjer just kvinnor och barn i kampen för mänskliga rättigheter. Kvinnor har fått kämpa genom historien med t ex rätten att få rösta och löneskillnader i arbetet. Barn är extra utsatta då de inte kan få sin röst hörd på samma sätt som vuxna och därför kan utnyttjas som barnarbetare och inte få en chans att gå till skolan.

Ett barns uppväxt

Fantastiska kvinnor som gör så mycket i samhället, är så omhändertagande och kan ha 10 bollar i luften får fortfarande inte den respekt de förtjänar. Den bristande respekten till kvinnan kan man se på lönechecken eller på den lilla flickan som inte får gå till skolan utan måste stanna hemma fast än hennes broder får chansen att gå. Det är här det börjar, hon får inte chansen att lära sig att läsa och skriva, så redan som liten får hon lära sig att det är skillnad på att vara pojke eller flicka. Den lilla flickan får vara hemma och hjälpa till med hushållssysslor sedan gifts hon bort till en främmande man, 12 miljoner barn gifts bort varje år enligt UNICEF:s rapport. Så här kan det se ut på många håll i världen och det vara svårt att förstå.

Kämpa för kvinnors rättigheter

Vad kan man som privatperson göra och hur arbetar organisationer ute i världen? Som privatperson kan man ibland känna sig hjälplös när man hör om hur det ser ut i världen men bara att diskutera problemen väcker en större medvetenhet och kvinnorna får på så sätt sin röst hörd. Man kan vända sig till organisationer som stödjer kvinnors kamp till sina rättigheter som t ex ActionAid som har som mål att hjälpa kvinnor och flickor till bättre livskvalitet världen över. ActionAid strävar efter kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, rättvisa arbetsförhållanden, motverka våld mot kvinnor, stötta kvinnliga jordbrukare och mobilisera kvinnor i kampen med hjälp av kvinnorättsorganisationer världen över.

Barnen i världen

I krig, flykt och fattigdom är barnen de som är mest sårbara och drabbas lätt av undernäring och sjukdomar på grund av brist på rent vatten. Varje dag dör 800 barn på grund av smutsigt vatten enligt organisationen UNICEF som kämpar för barnens rättigheter. UNICEF arbetar efter FN:s barnkonvention och samarbetar med regeringar i 190 länder för att kunna förbättra barnens rätt till att vara barn och få en bra start i livet.