Krig och flyktingar

På grund av krig och oroligheter runt om i världen tvingas människor att fly sitt land eller sin stad för att ha livet i behåll. Enligt Amnesty International är 68 miljoner människor runt om i världen på flykt och 25 miljoner av dessa har sökt skydd i andra länder.

Vem tvingas bli en flykting

Man kan tvingas fly från ett krig eller förföljelse på grund av till exempel religion och sexuell läggning. Om man stannar kvar kanske man blir satt i fängelse eller ännu värre mördad. Ibland flyr hela familjer tillsammans men det finns också familjer som skickar iväg sina barn på flykt för att försöka trygga deras framtid. Som ensamt barn på flykt är man mycket utsatt men man kan samtidigt förstå de föräldrar som fattar detta beslut. De har ingen annan utväg.

Flyktingvågor

Genom tiderna har vi sett flera olika flyktingvågor. Under andra världskriget var judarna förföljda och flydde från den fruktansvärda Hitler och på 90-talet kom en flyktingvåg från forna Jugoslavien. Den största flyktingvågen genom tiderna pågår just nu och det är halva Syriens befolkning som är på flykt. Enligt UNHCR är det 11.5 miljoner människor som har tvingats fly från sina hem. 6 miljoner av dessa är på flykt inom Syriens gränser och resten till största del i grannländerna. En del av syrierna blir så kallade båtflyktingar och tar sig till Grekland. Här hamnar många av flyktingarna på ön Lesbos och i flyktinglägret Moria som enligt Läkare Utan Gränser har extremt dåliga levnadsförhållanden. Lägret Moria är till för 2000 människor men nu befinner sig 7000 människor i lägret och asylprocessen är mycket långsam, så flyktingarna lever i någon slags limbo för de kommer inte därifrån.

Kriget i Jemen

I 3 års tid har kriget i Jemen pågått och läget är nu ohållbart. Landet står inför en svältkatastrof och det råder även brist på vatten, medicin och sjukvård. Redan har 1 miljon människor dött av sjukdomen kolera på grund av smutsigt vatten. Även andra sjukdomar drabbar befolkningen som är lätta att vaccinera sig emot men då sjukvården är så knapphändig riskerar många att dö av simpla sjukdomar som mässlingen. Organisationer som Läkare Utan Gränser och UNICEF finns på plats så varför inte skänka en gåva till jul?