Klimatkrisen och mänskliga rättigheter

Klimatkrisen är verkligen högaktuell i samhällsdebatten och många forskare kommer med ständiga larm om att mänskligheten är på väg att tillfoga jorden oåterkallelig skada. Redan idag märker människor i vissa delar av världen hur klimatförändringarna sätter sina spår. Bland dessa finns inuiter som lever i Arktis och inte kan jaga likadant som tidigare när isar smälter.

Påverkan på matförsörjningen

Mat på bordet ses som en mänsklig rättighet för alla, men den globala matförsörjningen är hotad av klimatrelaterade problem som torka och skyfall, vilket leder till missväxt och brist på livsmedel. Företag och regeringar kan alltså sägas bryta mot skyddandet av mänskliga rättigheter när de inte gör allt i sin makt för att stoppa klimatförändringarna. Å andra sidan bygger mycket på vår matförsörjning idag på bland annat fossila bränslen och att helt upphöra med våra utsläpp skulle därmed också leda till problem. Företag och makthavare måste ta större ansvar för att värna om de rättigheter alla har för att undvika bland annat svält.

Upphov till krig

Vissa befarar att vi i växthuseffektens spår kommer se krig. De kommer bland annat kunna uppstå på grund av matbrist och för att många personer kommer tvingas ihop på samma landyta när annat land blir obeboeligt. Att vara skyddade mot våld och konflikter räknas också som mänskliga rättigheter.

Påverkan på hälsa

Miljöförstöring i stort påverkar mångas hälsa negativt. I luftförorenade städer får människor lungsjukdomar av alla giftiga partiklar och människor blir sjuka när de dricker farligt vatten. Klimatkrisen riskerar också att slå negativt mot människors hälsa när bland annat farliga extremväder som översvämningar och stormar uppstår.

Klimatförändringarna hotar de mänskliga rättigheterna, samtidigt som fossila bränslen är en förutsättning för att den moderna världen ska fungera. Därför sker förändring långsamt. Det enda man kan göra är att hoppas på att den inte går långsammare än att vi inom en snar framtid kommer se en markant förändring som kan hjälpa oss mot ett mer hållbart samhälle.