Internationella dagen för mänskliga rättigheter

FN har infört en rad olika dagar som kallas FN-dagar. Dessa dagar är internationella och firas för att uppmärksamma olika betydande händelser, fenomen eller teman. En sådan dag är den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Denna dag instiftades för att uppmärksamma införandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs officiellt den 10 december 1948 och det är också på denna dag varje år som de mänskliga rättigheterna firas. Hur du firar väljer du naturligtvis själv. En idé är att faktiskt läsa igenom förklaringen för att bättre känna till dess innehåll. Att sedan sprida denna kunskap vidare till de människor du möter är ett bra sätt att göra människor medvetna om förklaringen och hålla dessa riktlinjer färskt i minnet.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Förklaringen innehåller först en ingress som förklarar historien bakom förklaringens framtagande och införande och behovet av att ha ett internationellt erkänt regelverk av detta slag. Själva förklaringen består sedan av hela 30 enskilda artiklar som var och en tar upp, definierar och säkerställer en av de mänskliga rättigheterna. Några av de senare tar dessutom upp de rättsliga rättigheter som varje individ har rätt att vidta, eller få hjälp med från myndighetsinstanser, i fall att någon av deras övriga rättigheter på något sätt skulle inskränkas eller förnekas.

Internationella FN-dagar

En annan grundläggande rättighet är mänsklig rätt till rent vatten för alla individer. Följ länken för att läsa mer om vattensituationen i världen och hur den kan förbättras. Det finns naturligtvis även en internationell vattendag, denna firas den 22 mars världen över. Alla de mänskliga rättigheterna är värda att fira och många andra rättigheter och företeelser likaså. Håll därför koll på din almanacka så vet du när det är dags att fira en av FN:s internationella dagar. Säkert finns det flera av dem vars sak ligger dig varmt om hjärtat och som därför förtjänar lite extra uppmärksamhet.