Företag och mänskliga rättigheter

Företag har ett ansvar gentemot sina anställda att se till att de mänskliga rättigheterna följs, och att alla människor känner sig trygga på sin arbetsplats. Många människor som redan lever i fattigdom tvingas dock fortfarande att ta riskfyllda och tveksamma arbeten och mycket barnarbete finns fortfarande i världen. Arbetsförhållandena är oftast fruktansvärda och kan i vissa fall liknas vid slaveri. FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna består av 30 olika artiklar och om man läser igenom dessa så finns det ett par stycken som passar bra in på detta område.

Här följer en grundläggande översikt: (källa: regeringen)

  • Artikel 4: Ingen människa får äga en annan människa eller sälja en annan människa. Det kallas för slaveri och det betyder att andra människor får äga andra människor.
  • Artikel 23: Alla har rätt att arbeta. Alla har rätt att välja vad de vill arbeta med. Alla ska ha det bra på sin arbetsplats och behandlas rättvist där. Alla har rätt till lika lön för sitt arbete och en lön som räcker att leva på.
  • Artikel 24: Alla har rätt till vila och fritid. Arbetstiden får inte vara för lång. Alla har rätt till betald semester.
  • Artikel 26: Alla har rätt till att gå i skolan. Det ska vara gratis att gå i skolan.

Barnarbete

Trots att rättigheterna är tydliga så är det många företag som inte bryr sig och utnyttjar de människor som lever i fattigdom. Det är många familjer som tvingas att skicka sina barn till arbete i stället för skola. Arbetsdagarna är oftast väldigt långa, de finns barn som spenderar 14 timmar inne på en fabrik istället för att få chansen att lära sig läsa och skriva. Barnen förlorar sin rätt att få vara barn.

Förbättra arbetsförhållandena

Öppna upp för en dialog för att skapa en medvetenhet om hur situationen ser ut på många håll i världen, detta ger människor en tankeställare och blir mer delaktiga. Det finns stora företag som gör insatser för mänskliga rättigheter, som du kan besöka på denna Hemsida genom välgörenhet till olika organisationer. Som konsument kan man försöka få storföretagen att se över hur arbetsförhållandena ser ut för sina anställda för kunna göra förbättringar. Man skänka en gåva och samarbeta med någon av de organisationer kämpar för de mänskliga rättigheterna. Vi har även stora sportevenemang som olympiska spelen eller EM-fotboll för att förstärka vår genemskap och samarbete att kämpa för dessa rättigheter.