Välkommen till unghum.se – sajten om Mänskliga Rättigheter

Här kommer du kunna läsa om mänskliga rättigheter! Vad är mänskliga rättigheter? Tak över huvudet, mat på bordet, möjlighet att kunna försörja sig, sjukvård. Listan kan göras lång men här kommer en sammanfattning som kommer från regeringens hemsida och är en översikt av FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna. Regeringen skriver:

“De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur, och sammanhang, är födda fria och i lika värde och rättigheter”.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – en kort historik

År 1948, efter andra världskriget, kom denna deklaration till och syftet var att skapa fred i alla nationer. Detta var särskilt viktigt att genomföra efter år av krig och förstörelse. Eleanor Roosevelt skrev tillsammans med en sammansatt kommitté under denna historiska deklaration den 10 december 1948 och här påbörjades arbetet för fred och mänskliga rättigheter.

Vad är mänskliga rättigheter för dig?

Detta är en bra fråga att fundera över, speciellt när vi bor i ett land som Sverige och tar så mycket i livet för givet. Saker som andra människor ständigt kämpar för. Exempelvis rättigheter att som barn få gå till skolan varje dag, möjlighet att dricka rent vatten, äta sig mätt och känna sig trygg. Detta är något i stort sett alla i Sverige har och detta ska vi vara tacksamma över. Givetvis är inte Sverige perfekt. Det finns de som har svårt att få sina pengar att räcka till och att kunna ge sina barn mat men vi har ett stort skyddsnät som hjälper de människor som behöver extra stöd. Kvinnors rättigheter skulle kunna förbättras i Sverige, exempelvis finns fortfarande skillnader mellan man och kvinna vad gäller lön.

Artiklar att läsa

På denna sida om mänskliga rättigheter kommer du när du klickar dig vidare kunna läsa en hel del intressanta artiklar:

  • Historia och olika organisationer
  • Kvinnors och barns rättigheter
  • Företag och mänskliga rättigheter
  • Rent vatten – en mänsklig rättighet
  • Krig och flyktingar
  • Resandet och mänskliga rättigheter

Hemsidan är till för att sprida ämnet mänskliga rättigheter och öppna upp för samtal samt tankar kring ämnet vilket är otrolig viktigt. Vi vet inte vilka utmaningar vi kommer att stå inför i framtiden, men en mänsklig rättighet som kan komma att påverkas i framtiden är tillgång till vatten. Rent dricksvatten som är så viktigt! Till och med i Sverige är vattennivåerna på många ställen väldigt låga och man hör talas om både vänner och bekanta som måste köpa vatten i affären. Borde vi då spola bort rent vatten i toaletten? Visste du att om du har en gammal modell av toalett spolar du bort 8-9 liter rent vatten per spolning! Men med ny teknik i framtiden kommer också nya möjligheter att skapa det vi människor behöver.

Hoppas du klickar dig vidare och läser mer om mänskliga rättigheter!