Välkommen till förbundet Humanisterna!

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

Förbundsnyheter

Nya officianter utbildade

vigsel

Under hösten har nya humanistiska officianter utbildats. Elva elever genomgick utbildningen som nyligen avslutats. [Läs mer...]

Nordiskt humanistmanifest 2016

Nordiskahumanister

1. Humanism är en sekulär livsåskådning. Den utgår ifrån att människan är en del av naturen, född fri och lika i värdighet och rättigheter, utrustad med förnuft och samvete. 2. Humanister menar... [Läs mer...]

Gunnar Ståldal till minne

NyaFritänkaren2007

Den 11 november avled Gunnar Ståldal. Gunnar var under många år en engagerad och verksam medlem i Humanisterna. Han gav stadga åt Stockholmsavdelningen, som han var med om att grunda 1984. [Läs mer...]

Utdelning av Hedeniuspriset 2016

RFSLNewcomers

Idag på Humanismens dag delades Hedeniuspriset ut för sjuttonde året. 2016 års pris tilldelades RFSL Newcomers – ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Priset delades ut av Humanisternas 1:a vice […] [Läs mer...]

Hedeniuspriset 2016 till RFSL Newcomers

RSFLNewcomer

Årets Hedeniuspris tilldelas RFSL Newcomers, ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. [Läs mer...]

Humanisterna söker en projektledare till ungdomsverksamhet

Humanistisk konfirmation - collage

Sedan 90-talet har Humanisterna anordnat sekulär konfirmation, som varje år består av veckolånga läger för 14-16-åringar. Det som konfirmeras är att ungdomarna är på väg att bli vuxna och själva kan bilda sig en uppfattning om livets stora ämnen. Under lägren diskuteras olika viktiga ämnen och veckan avslutas med en ceremoni för familj och vänner. […] [Läs mer...]

Anmäl er till Humanisternas höstkonferens

Christer Sturmark, Höstkonferensen 2015

Välkomna till Humanisternas årliga höstkonferens som hålla på ABF-huset i Stockholm 19-20 november. [Läs mer...]

Lawrence Krauss kommer till Stockholm

KraussPoirierMartinsson (1)

och debatterar med Roland Poirier Martinsson. Datum: Torsdagen 27 oktober, kl. 18:00-19:30 Plats: Aulan, Östra Reals gymnasium (Karlavägen 79) Inträde: 60 kr (köp biljetter hos Eventbrite) Are science and religion compatible? Går det att förena religion och vetenskap eller är konflikten mellan dessa sfärer oförsonlig? Vad bidrar religion med, eller är det så att vetenskap […] [Läs mer...]

Visa alla artiklar ur Förbundsnyheter »

Debatt & Opinion

Summering av påveutspelet

Summering2

Summering och pressbevakning av Humanisternas utspel vid påvens Sverigebesök den 30 oktober [Läs mer...]

Bygg broar, inte murar

iheu

Internationella humanistunionen (IHEU) har gjort ett uttalande med anledning av det amerikanska presidentvalet [Läs mer...]

Humanisterna: Tio teser för en mer human kyrka

00e9a08b-6f16-41b0-af43-0c753817d292

Humanisterna ger förslag på ämnen Svenska kyrkan kan ta upp när man möter påven: 10 teser för en mer human kyrka. Vi har föga förhoppning om att detta kommer att ske, men vill ändå uppmärksamma att en bättre lära är möjlig. [Läs mer...]

Bra initiativ mot hederskultur

Karlstad

Humanisternas välkomnar det arbete Karlstad kommun initierat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Flera kommuner behöver lära av de goda exemplen. [Läs mer...]

Kommentar om Svenska kyrkans medlemsvård

LämnaSvenskaKyrkan

En ny internettjänst som erbjuder möjligheten att "Lämna Svenska kyrkan online på 10 sekunder" har uppmärksammats i media. Detta föranleder oss att kommentera hur Svenska kyrkan sköter sin medlemshantering och bemöter den nya internettjänsten. [Läs mer...]

Stopp för religiösa friskolor

Annons

Vi välkomnar Liberalernas utspel. Förhoppningsvis kommer regeringen ta tag i denna fråga under hösten. Ett stopp för religiösa friskolor är viktigt för att motverka ökad segregation i samhället. [Läs mer...]

”Religiösa friskolor fördjupar segregationen”

gympalektion

Religiösa friskolor skapar och fördjupar segregationen i samhället. Staten bör inte finansiera verksamhet som får sådana konsekvenser. Regeringen bör nu därför ta initiativ till en utredning om religiösa skolors framtid, skriver ledamöter i Humanisternas förbundsstyrelse. [Läs mer...]

Uttalande angående #minhijab

Humanisterna som förbund är inte initiativtagare till uppropet #minhijab. Men vi delar uppfattningen att alla kvinnor ska ha rätt att själva välja hur de ska klä sig. [Läs mer...]

Visa alla artiklar ur Debatt & Opinion »